Huân chương

(Năm 2021 khép lại với hy vọng đại dịch cũng khép lại. Sau rất nhiều quan tham và “anh hùng” trong đại dịch bị bắt, ai sẽ là người xứng đáng nhận huân chương?)

Huân chương của người nông dân là bàn tay vàng trầy xước
Từ màu mỡ đất đai của người con gái
Từ châu chấu, cỏ gai, nay nắng mai mưa
Từ phân bón, sâu rầy, sống lưng trĩu hạt
Sương muối tinh mơ tờ mờ trăng cóng
Bàn tay vàng truyền kiếp hạt thóc vàng
Huân chương ấy xin đặt giữa bảo tàng
Thiên niên kỷ

Huân chương của doanh nhân là trái tim vàng trầy xước sẻ chia
Đồng tiền sạch biết yêu thương lòng thiện
Mồ hôi rơi gột những nụ cười
Từ đói rách bệ rạc
Từ vô cư vô vọng
Từ là con để sống làm người

Huân chương của người lương y là gương mặt đóng dấu khẩu trang
Không gặp được người thân
Không chăm được người thân
Không đeo mặt nạ quan tham
Chỉ còn vết khẩu trang vẫn hằn trên mặt
Sau mùa đại dịch
Huân chương cho bình an
Xin lòng người xây mới bảo tàng

31/1/2022 (29 Tết)
Cao La Tứ Hải

%d bloggers like this: