Thiên thạch khổng lồ hình khẩu trang sắp bay qua Trái đất vào 29/4

Một thiên thạch rộng gần 2km sẽ bay qua Trái đất vào 29/4 với vận tốc hơn 32.000km/h, tuy nhiên nó được dự kiến sẽ không va chạm vào hành tinh của chúng ta. Thiên thạch này được gọi là 52768 (1998 OR2). Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1998. Vào ngàyContinue reading “Thiên thạch khổng lồ hình khẩu trang sắp bay qua Trái đất vào 29/4”

Rate This