Einstein lại đúng: Ngôi sao quay quanh lỗ đen đúng như thuyết tương đối rộng

Sau gần 30 năm, các quan sát mới của Kính viễn vọng rất lớn (VLT- Very Large Telescope) cho thấy các ngôi sao di chuyển trên quỹ đạo hình hoa hồng (rosette-shaped) như thuyết tương đối rộng của Einstein dự báo. (Ảnh qua arstechnica.com) Gần đây với sự hợp tác của Kính viễn vọng rấtContinue reading “Einstein lại đúng: Ngôi sao quay quanh lỗ đen đúng như thuyết tương đối rộng”

Rate This