Điều khoản

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây khi sử dụng bất kỳ nội dung nào trên DuyPost. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng dừng truy cập trang web này.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng được liệt kê dưới đây. Chúng tôi có quyền thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tiếp tục sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đồng ý với các thay đổi.

Bản quyền nội dung

Xem ở đây.

Quyền sở hữu nội dung

Trang web và các nội dung trên DuyPost được sở hữu bởi DuyPost. Các tài nguyên trên trang web là tài sản sở hữu và có bản quyền, trừ khi có ghi chú riêng trong bài viết. Khách truy cập không có bất kỳ quyền nào đối với nội dung của trang web. Việc sử dụng nội dung của trang web vì bất kỳ lý do gì đều là vi phạm pháp luật trừ phi được thực hiện theo hợp đồng hoặc sự cho phép bằng văn bản của DuyPost.

Giới hạn trách nhiệm

Nội dung trên DuyPost hoặc một trang liên kết có thể không chính xác hoặc do lỗi đánh máy, và chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc sai sót loại này. Chúng tôi không cam kết hay bảo đảm rằng các nội dung trên trang web là hoàn chỉnh hoặc cập nhật và không có nghĩa vụ phải cập nhật các nội dung trên trang web. Chúng tôi có thể cải thiện hoặc thay đổi các trang web và nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Quý khách đồng ý rằng DuyPost sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào cho máy tính hoặc phần mềm của bạn do việc tương tác với trang web này hoặc nội dung của trang web gây ra. Khách truy cập phải chấp nhận mọi rủi ro khi xem và tương tác với trang web, banner, trang quảng cáo, hoặc thông điệp quảng cáo được hiển thị trên DuyPost.

Cookies và IP

Người dùng đồng ý cho phép theo dõi cookies và IP. Hệ thống phân tích lưu lượng truy cập của trang web sẽ sử dụng cookies và IP để theo dõi, thống kê số lượng truy cập vào trang web cũng như hành vi người dùng. Cookies có thể chứa các thông tin như: Ngày truy cập đầu tiên, số lần truy cập, ngày truy cập cuối cùng, liên kết (URL) và tên miền, hệ điều hành, trình duyệt và độ phân giải màn hình. Người dùng có thể hủy kích hoạt và/ hoặc xóa cookies bằng cách thực hiện theo những hướng dẫn của trình duyệt Internet.

DuyPost sử dụng Google Analytics, đây là một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google. Google Analytics sử dụng các tập tin “cookies”, thường là các files văn bản được đặt ở trong máy tính của bạn để giúp trang web phân tích xem người dùng sử dụng trang đó ra sao. Thông tin về việc sử dụng trang web của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) do cookie tạo ra sẽ được Google truyền về hoặc lưu trữ trên máy chủ ở Mỹ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web của bạn và để lập các bản báo cáo về hoạt động của trang web lên các nhà điều hành trang web và để đưa ra những dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho những đối tác thứ ba mà theo luật mà họ có quyền.

Sử dụng liên kết bên ngoài

DuyPost có thể chứa các đường liên kết tới các trang web được quản lý bởi các bên khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hay tính xác thực của thông tin trên các trang web đó, và cũng không xác nhận nội dung các tài liệu trên các trang web đó. Đường liên kết chỉ mang tính tham khảo và DuyPost từ chối trách nhiệm trước nội dung hoặc sự hoạt động của các trang web thuộc bên thứ ba này.

%d bloggers like this: