Group members

Group Leader

ddd

Dr. Van Duy Nguyen

Associate Professor and Vice Director, Institute of Biotechnology and Environment, Nha Trang University, 02 Nguyen Dinh Chieu street, Nha Trang, Khanh Hoa 650000, Vietnam

E-mail: duynv@ntu.edu.vn

Key researchers

Thu Thuy Pham, PhD, Lecturer, E-mail: thuypt@ntu.edu.vn

Kim Cuc Nguyen T., Lecturer, E-mail: cucntk@ntu.edu.vn

Nha Uyen Le, Lecturer, E-mail: uyenln@ntu.edu.vn

Lan Pham T., Lecturer, E-mail: lanpt@ntu.edu.vn

Chinh Nguyen T., Lecturer, E-mail: chinhnt@ntu.edu.vn

PhD/MSc/BSc students and Research assistants

Loan 54sh2

Trần Thị Châu Loan, Master student (Học viên cao học)

Email: chauloan.sala@gmail.com

Mai 54sh2

Huỳnh Thị Bích Mai, Master student (Học viên cao học)

Email: chieumai94ntu@gmail.com

hacc89i-c491acc80-lacca3t1.jpg

Phạm Thanh Hải, Master student (Học viên cao học)

Email: haiphamshk23@gmail.com

Đinh Thị Út, Master student (Học viên cao học)

Email: dtut.c23dasar@lamdong.edu.vn

So Da Lat

Đinh Thị Sở, Master student (Học viên cao học)

Email: dinhso1980@gmail.com

Huyen Da Lat

Dương Thị Thu Huyền, Master student (Học viên cao học)

Email: tonihuyen2592@gmail.com

Trần Thanh Hoàng, Student (Sinh viên 55SH)

Email: dinh54sh@gmail.com

Tên đề tài cử nhân: Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa bacteriocin Dlazu11 có tiềm năng kháng ung thư từ Dorea longicatena trong Escherichia coli

Bachelor thesis: Cloning and expression of bacteriocin Dlazu11 with anticancer potential from Dorea longicatena in Escherichia coli

Nhi 55sh

Huỳnh Ngô Ý Nhi, Student (Sinh viên 55SH)

Email: ynhish2@gmail.com

Tên đề tài cử nhân: Phân lập và bước đầu định danh vi nấm biển từ Vịnh Nha Trang

Bachelor thesis: Isolation and preliminary identification of marine fungi in Nha Trang Bay

Tân 55sh

Nguyễn Minh Tân, Student (Sinh viên 55SH)

Email: minhtanbio@gmail.com

Tên đề tài cử nhân: Phân lập và bước đầu định danh vi nấm biển từ Vịnh Vân Phong

Bachelor thesis: Isolation and preliminary identification of marine fungi in Van Phong Bay

Luyễn 55sh

Lục Thị Luyễn, Student (Sinh viên 55SH)

Email: lucluyen.ntu@gmail.com

Tên đề tài cử nhân: Xác định điều kiện biểu hiện thích hợp trong Escherichia coli cho bacteriocin Dlazu6 có tiềm năng kháng ung thư từ Dorea longicatena

Bachelor thesis: Optimization of expression of bacteriocin Dlazu6 with anticancer potential from Dorea longicatena in Escherichia coli

Trương Thị Trúc, Student (Sinh viên 56SH2)

Email: truc56cnsh@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thi, Student (Sinh viên 56SH2)

Email: nguyenthikimthintu@gmail.com

Lộc 57SH

Lê Thị Hồng Lộc, Student (Sinh viên 57SH)

Email: honglocle61197@gmail.com

Collaborators/Co-authors at Nha Trang University (Cộng tác viên/ Đồng tác giả ở Đại học Nha Trang)

Nguyễn Thị Kim Cúc
Nguyễn Thị Hải Thanh
Lê Nhã Uyên
Phạm Ngọc Minh Quỳnh
Nguyễn Thị Thanh Hải
Lê Phương Chung
Nguyễn Thị Hồng Mai
Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Thu Giang
Đinh Văn Khương
Nguyễn Thế Hân

Past members (Cựu thành viên)

Master students (Học viên cao học)

Nguyễn Thị Thanh Trà (2015-2016)

Tên đề tài thạc sĩ: Tuyển chọn các bacteriocin kháng ung thư tiềm năng từ hệ vi sinh vật đường ruột người bằng kỹ thuật sinh học phân tử độc lập nuôi cấy

Master thesis: Screening of potential anticancer bacteriocins from human gut microbiota using cultivation-independent molecular biology techniques

Nguyễn Thị Chính (2015-2016)

Tên đề tài thạc sỹ: Tuyển chọn một số chủng probiotic tiềm năng có hoạt tính đối kháng với Vibrio parahaemolyticus gây bệnh chết sớm ở tôm thẻ chân trắng (Litopeaeus vannamei).

Master thesis: Selection of some potential probiotic strains with antimicrobial activity against EMS-causing Vibrio parahaemolyticus in white shrimp (Litopenaeus vannamei)

Nguyễn Thị Thanh Xuân (2011-2013)

Đánh giá hiệu quả sử dụng vi khuẩn probiotic trên tôm hùm (Panulirus ornatus Fabricius, 1798) nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm

Hồ Thị Hồng Nhi (2012-2013)

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn sinh bacteriocin từ động vật thân mềm hai vỏ sống ở biển

Trần Vũ Đình Nguyên (2011-2013)

Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm probiotic nhằm bổ sung vào thức ăn cho tôm hùm nuôi lồng

Phạm Ngọc Minh Quỳnh (2011-2012)

Thử nghiệm sử dụng bacteriocin từ vi khuẩn lactic nhằm bảo quản cá giò nguyên liệu tươi

Lưu Thị Thúy (2011-2012)

Phân lập, tuyển chọn và sử dụng chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin trong bảo quản cá giò tươi nguyên liệu

Graduated Students (Sinh viên tốt nghiệp đại học)

K54 (2015-2016)

Trần Thị Châu Loan

Email: kinhcanbmtchauloan@gmail.com

Tên đề tài cử nhân: Tách dòng và biểu hiện gen cnazu8 (p2seq12) mã hóa bacteriocin có tiềm năng kháng ung thư từ Clostridium nexile trong Escherichia coli.

Bachelor thesis: Cloning and expression of the gene cnazu8 (p2seq12) encoding a potentially anticancer bacteriocin by Clostridium nexile in Escherichia coli.

Phan Thị Kim Hừng

Email: hungpt54cnsh@gmail.com

Tên đề tài cử nhân: Tách dòng và biểu hiện gen dlazu6 (p1seq11) mã hóa bacteriocin có tiềm năng kháng ung thư từ Dorea longicatena trong Escherichia coli.

Bachelor Thesis: Cloning and expression of the gene dlazu6 (p1seq11) encoding a potentially anticancer bacteriocin by Dorea longicatena in Escherichia coli.

Huỳnh Thị Bích Mai

Tên đề tài cử nhân: Tách dòng và biểu hiện gen evazu7 (p1seq16) mã hóa bacteriocin có tiềm năng kháng ung thư từ Eubacterium ventriosum trong Escherichia coli.

Bachelor thesis:  Cloning and expression of the gene evazu7 (p1seq16) encoding a potentially anticancer bacteriocin by Eubacterium ventriosum in Escherichia coli.

Huỳnh Hữu Đính

Email: dinh54sh@gmail.com

Tên đề tài cử nhân: Phân tích một số chỉ tiêu vi khuẩn và nấm gây bệnh trên cá nước ngọt nuôi ở Kon Tum.

Bachelor thesis: Analysis of some pathogenic bacterial and fungal indicators in freshwater fish cultured in Kon Tum province.

Mai Quốc Sáng

Email: quocsang0303@gmail.com

Tên đề tài cử nhân: Tách dòng và biểu hiện gen cnazu1 (p2seq20) mã hóa bacteriocin có tiềm năng kháng ung thư từ Clostridium nexile trong Escherichia coli.

Bachelor thesis: Cloning and expression of the gene cnazu1 (p2seq20) encoding a potentially anticancer bacteriocin by Clostridium nexile in Escherichia coli.

K51 (2012-2013)

Phan Thị Ngọc Ẩn
Nghiên cứu một số tính chất của dịch bacteriocin từ vi khuẩn CT1.1 phân lập trên cá giò nhằm định hướng sử dụng làm chất bảo quản thực phẩm

Dương Thị Thanh Bình
Ảnh hưởng của pH, nhiệt độ và enzyme đến hoạt tính của bacteriocin ở một số chủng vi khuẩn phân lập từ động vật biển Việt Nam

Phạm Thị Sương
Định danh các chủng vi khuẩn Proteus phân lập từ động vật biển bằng phương pháp hóa sinh và sinh học phân tử

Phạm Thị Thu Thủy
Xác định phổ kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn phân lập từ động vật biển Việt Nam

K50 (2011-2012)

Nguyễn Thị Thanh Trà
Đa dạng sinh học của hệ vi sinh vật trên gỗ cây Trầm hương Khánh Hòa

Nguyễn Quyết Thắng
Nghiên cứu quy trình nuôi cấy và lên men vi khuẩn Bacillus thu sinh khối nhằm sản xuất chế phẩm probiotic

Vũ Thị Xuân
Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Lê Thị Vân
Một số tính chất của dịch bacteriocin từ chủng vi khuẩn CT1.1 phân lập từ ruột cá giò

Nguyễn Anh Thi
Xây dựng quy trình phát hiện đồng thời các gen độc tố của vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm hùm nuôi

Bùi Vĩnh Đại
Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin phân lập từ ruột cá chim vây vàng nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững

Trịnh Như Ngọc
Nghiên cứu tính chất và phân loại hợp chất bacterioccin tách chiết từ vi sinh vật phân lập được từ tôm hùm ở Khánh Hòa

Đặng Thị Thương

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn biển sinh bacterocin từ ruột cá Giò nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững

K49 (2010-2011)

Hoàng Thị Giang
Đặc điểm sinh trưởng của vi khuẩn lactic sinh bacteriocin trên môi trường MRS và trên cá giò nguyên liệu tươi

Phạm Thị Nguyên
Xác định phổ ức chế một số vi sinh vật đích của dịch bacteriocin từ hai chủng vi khuẩn lactic T8 và T13

Trần Bích Ngọc
Đánh giá ảnh hưởng của dịch bacteriocin từ vi khuẩn lactic đến chất lượng cá giò nguyên liệu tươi

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin từ nước dưa lên men truyền thống nhằm bảo quản thực phẩm

Võ Thị Hà
Phát hiện vi khuẩn Salmonella bằng phương pháp Realtime PCR

Phạm Thị Huế
Phát hiện virus gây bệnh đốm trắng trên tôm bằng phương pháp LAMP

K48 (2009-2010)

Vũ Thị Nhung
Nghiên cứu điều kiện nuôi, khả năng khử sulfide và quy trình đông khô vi khuẩn tía (Rhodobacter sp. NTU) nhằm sản xuất chế phẩm probiotic

Nguyễn Thị Hoài Thu
Nghiên cứu vi khuẩn khử sunphat ưa nhiệt có khả năng sử dụng dầu thô phân lập từ giếng khoan Vũng Tàu

Nguyễn Thị Cẩm Ly
Phân lập và xác định gen độc tố của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus trong hải sản tươi sống tại các chợ ở thành phố Nha Trang

Dư Thị Lưu
Phân lập và tuyển chọn các chủng Bacillus kháng Vibrio gây bệnh trên tôm sú (Penaeus monodon)

%d bloggers like this: