Học sinh leo đồi, thầy cô gọi điện thoại dạy học trực tuyến

Lớp học của Tráng A Thỷ (dân tộc Mông) ở quê không có bàn ghế, bục giảng, bè bạn. Thỷ một mình ngồi trên cây, nơi mỏm đá ở sườn đồi hoặc bãi ngô trên núi… để học tập. Chỗ học là mỏm đá, đỉnh đồi… Từ Tết đến nay, để phòng chống dịch Covid-19,Continue reading “Học sinh leo đồi, thầy cô gọi điện thoại dạy học trực tuyến”

Rate This